Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011415

OBCHODNÉ MENO: GreMi KLIMA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15609/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kragujevská 9, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 36 424 676

DEŇ ZÁPISU: 09.11.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia

2. - výroba chladiarenských, veterných a klimatizačných zariadení

3. - výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných a iných prístrojov a zariadení okrem zariadení na riadenie priemyselných procesorov

4. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

5. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

6. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

7. - nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla

8. - inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

9. - reklamné činnosti

10. - výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie údajov

11. - vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb

12. - kúrenárstvo

13. - inštalácia a opravy chladiarenských a klimatizačných zariadení

14. - poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

15. - poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

16. kovoobrábanie

17. zámočníctvo

18. klampiarstvo

19. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových

20. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových

21. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

22. opravy vyhradených technických zariadení - tlakových

23. opravy vyhradených technických zariadení - plynových

24. kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov

25. vodoinštalatérstvo

26. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

28. inžinierská činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

29. oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

30. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

31. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

32. nákladná cestná doprava

33. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

34. Prenájom hnuteľných vecí

35. Opravy vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miloš Gregor, Bydlisko: Názov obce: Valaská Dubová 84, Dátum narodenia: 28.09.1978, Deň vzniku funkcie: 09.11.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miloš Gregor, Bydlisko: Názov obce: Valaská Dubová 84, PSČ: 034 96 , Dátum narodenia: 28.09.1978

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1