Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011409

OBCHODNÉ MENO: ELITCargo, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18550/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravský Podzámok 132, Názov obce: Oravský Podzámok, PSČ: 027 41 

IČO: 36 730 700

DEŇ ZÁPISU: 27.01.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

5. podnikateľské poradenstvo

6. reklamné a propagačné činnosti

7. prekladateľské a tlmočnícke služby

8. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

9. vedenie účtovníctva

10. skladovanie a uskladňovanie

11. umývanie motorových vozidiel

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb

13. baliace činnosti

14. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla

15. zasielateľstvo

16. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

18. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

19. Prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy

20. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Kováč, Bydlisko: Názov obce: Oravský Podzámok 231, PSČ: 027 41 , Dátum narodenia: 04.06.1982, Deň vzniku funkcie: 27.01.2007

Meno a priezvisko: Ing. Iveta Kováčová, Bydlisko: Názov obce: Oravský Podzámok 231, PSČ: 027 41 , Dátum narodenia: 21.05.1982, Deň vzniku funkcie: 27.01.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a neobmedzene.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Iveta Kováčová, Bydlisko: Názov obce: Oravský Podzámok 231, PSČ: 027 41 , Dátum narodenia: 21.05.1982

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Kováč, Bydlisko: Názov obce: Oravský Podzámok 231, PSČ: 027 41 , Dátum narodenia: 04.06.1982

Výška vkladu: 5 312,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1