Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011416

OBCHODNÉ MENO: Chata Havranovo, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13974/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Furdeka 22/15, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 36 409 308

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

2. - maloobchod v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. - podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania

5. - prieskum trhu

6. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Devátý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Furdeka 22/15, Názov obce: Martin, Dátum narodenia: 11.12.1963, Deň vzniku funkcie: 13.01.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Devátý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Furdeka 22/15, Názov obce: Martin, Dátum narodenia: 11.12.1963

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice NZ č. 107/02 zo dňa 23.10.2002 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1