Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011396

OBCHODNÉ MENO: BENEDEX KISELY, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20200/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/37, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 43 978 550

DEŇ ZÁPISU: 20.02.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja

2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

4. výroba kŕmnych zmesí

5. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

12. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

13. prevádzkovanie výdajne stravy

14. počítačove služby

15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. prenájom hnuteľných vecí

17. administratívne služby

18. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

21. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. prevádzkovanie športových zariadení

23. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

24. reklamné a marketingové služby

25. prieskum trhu a verejnej mienky

26. fotografické služby

27. inžinierske činnosť - obstarávanie technickej a súvisiacej dokumentácie a súvisiace technické poradenstvo

28. Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Margareta Bujnová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánska 459/29, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, Dátum narodenia: 14.06.1972, Deň vzniku funkcie: 20.02.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľka koná v mene spoločnosti samostatne, k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Margareta Bujnová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánska 459/29, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, Dátum narodenia: 14.06.1972

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1