Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011397

OBCHODNÉ MENO: BENVIA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51340/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 299/51, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 

IČO: 44 786 409

DEŇ ZÁPISU: 26.05.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

2. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. maloobchod a veľkoobchod

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Štefan Sygut, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 447/2, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 , Dátum narodenia: 07.06.1990, Deň vzniku funkcie: 31.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Sygut, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 447/2, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 , Dátum narodenia: 07.06.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1