Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011395

OBCHODNÉ MENO: AT - AUDIT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2473/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Hattalu 2298/19, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 

IČO: 31 623 824

DEŇ ZÁPISU: 10.02.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

2. - činnosť účtovných poradcov

3. - vedenie účtovníctva

4. - organizovanie kurzov, školení a seminárov

5. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

6. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

7. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

8. - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

9. - reklamné činnosti

10. - kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Adamec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Hattalu 2298/19, Názov obce: Dolný Kubín, Dátum narodenia: 06.06.1964, Deň vzniku funkcie: 10.02.1995

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Adamec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Hattalu 2298/19, Názov obce: Dolný Kubín, Dátum narodenia: 06.06.1964

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.1.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.6813

2. Zapisuje sa Dodatok č. 1 schválený Valným zhromaždením zo dňa 19.07.1996.

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.9.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

4. Zapisuje sa dodatok č. 3 schválený valným zhromaždením zo dňa 10.9.2001.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1