Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011402

OBCHODNÉ MENO: DANEA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14191/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Rudiny 3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 36 411 400

DEŇ ZÁPISU: 15.05.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vedenie účtovníctva

2. - činnosť účtovných poradcov

3. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

4. - podnikateľské poradenstvo

5. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

6. - organizovanie kurzov a školení

7. - vydavateľská činnosť

8. - reklamná činnosť

9. - inzertná činnosť

10. - automatizované spracovanie dát

11. - grafické a reprografické práce

12. - kancelárske a sekretárske služby

13. - prenájom strojov a prístrojov

14. - prenájom motorových vozidiel

15. - prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností

16. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Monika Kolembusová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závodská cesta 2959/8, Názov obce: Žilina, Dátum narodenia: 26.04.1968, Deň vzniku funkcie: 15.05.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Monika Kolembusová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závodská cesta 2959/8, Názov obce: Žilina, Dátum narodenia: 26.04.1968

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.5.2003, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1