Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011399

OBCHODNÉ MENO: Carstyle s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62079/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovský Peter 130, Názov obce: Liptovský Peter, PSČ: 033 01 

IČO: 36 044 440

DEŇ ZÁPISU: 25.10.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Vykonávanie odťahovej služby

6. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Reklamné a marketingové služby

9. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy

13. Medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu

14. Čistenie a zimná údržba komunikácií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Bubniaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovský Peter 130, Názov obce: Liptovský Peter, PSČ: 033 01 , Dátum narodenia: 23.09.1983, Deň vzniku funkcie: 02.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za Spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Ján Nemsila, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovský Peter 131, Názov obce: Liptovský Peter, PSČ: 033 01 , Dátum narodenia: 25.03.1983

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 273/2000 zo dňa 24.8.2000, podľa § 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.

2. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.2003 bola schválená zmena zakladateľskej listiny a bolo vyhotovené jej úplné znenie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1