Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011394

OBCHODNÉ MENO: ASIST TECH s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 79765/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 4329/85, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 54 613 825

DEŇ ZÁPISU: 17.05.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Faktoring a forfaiting

3. Finančný lízing

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Dizajnérske činnosti

6. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

7. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

8. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

9. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

10. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

15. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

18. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

21. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

22. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

23. Verejné obstarávanie

24. Administratívne služby

25. Prenájom na hnuteľných vecí

26. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

27. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Igor Mičko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Mazúra 4428/2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 14.10.1979, Deň vzniku funkcie: 17.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti koná konateľ tak, že pri písomných právnych úkonoch k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Mičko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Mazúra 4428/2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 14.10.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1