Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011386

OBCHODNÉ MENO: A3UM 21, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14244/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Tatry 21, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 05 

IČO: 36 411 914

DEŇ ZÁPISU: 13.06.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - projektovanie stavieb

2. - inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

3. - vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

4. - kresličské práce

5. - ostatné služby - obrazová dokumentácia stavieb a územia

6. - návrh interiérov

7. - design a grafický design

8. - činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení

9. - prevádzka múzeí a galérií

10. - kultúrne a zábavené činnosti - poriadanie výstav a všeobecných spoločenských podujatí

11. - vyučovanie v odbore umenia - kreslenie, modelovanie

12. - iná zábavná činnosť a rekreačné činnosti

13. - prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu - relax a fitness

14. - poskytovanie dátových služieb - internetova čináreň

15. - vedenie účtovníctva

16. - prieskum trhu a verejnej mienky

17. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

18. - podnikateľské poradenstvo

19. - služby súvisiace s databázami

20. - reklamné a prezentačné činnosti

21. - kancelárske, sekretárske služby a fotografické služby

22. - prekladateľské a tmočnícke služby

23. - vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk

24. - vykonávanie školení v organizačnej a ekonomickej činnosti

25. - vzdelávanie dospelých v oblasti architektúry, kultúrno-spoločenských vied

26. - ostatné vydavateľské činnosti (vydávanie kníh, novín, časopisov a publikácií)

27. - tlač, viazanie i konečná úprava kníh

28. - ostatné služby a technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

29. - demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu

30. - montáž sadrokartónu

31. - omietkárske práce

32. - obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

33. - maliarske, natieračské a sklenárske práce

34. - ostatné stavebno-inštalačné práce, kompletačné a dokončovacie práce

35. - pílenie hobľovanie a impregnovanie dreva

36. - výroba výrobkov z papiera a lepenky - makety, modely, matrice, šablóny

37. - výroba keramických a kovových výrobkov určených ako estetické doplnky interiérov

38. - výroba malty a iných výrobkov z betónu, sadry a cementu

39. - spracovanie prírodného kameňa

40. - mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe

41. - stavba a oprava lodí a športových a rekreačných člnov

42. - výroba kresiel a sedadiel, nábytku do kancelárii a obchodov, kuchynského nábytku a iného nábytku

43. - stolárstvo - služby stavebného stolárstva a tesárstva

44. - stolárstvo - výrobky stavebného stolárstva

45. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

46. - obchod so starožitosťami a starými úžitkovými predmetmi ľudovej remeselnej výroby

47. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

48. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

49. - predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadenia s kapacitov do 10 lôžok

50. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

51. - predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

52. - predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)

53. - ubytovacie služby - ubytovanie po triedu *** - v bungalovoch, rekreačných chatách

54. - prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy

55. - skladovanie a uskladňovanie tovarov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Rastislav Gromnica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Tatry 23, Názov obce: Ružomberok, Dátum narodenia: 27.09.1972, Deň vzniku funkcie: 13.06.2003

Meno a priezvisko: Mgr. art. Martin Gromnica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Tatry 21, Názov obce: Ružomberok, Dátum narodenia: 17.03.1977, Deň vzniku funkcie: 13.06.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Rastislav Gromnica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Tatry 23, Názov obce: Ružomberok, Dátum narodenia: 27.09.1972

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. art. Martin Gromnica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Tatry 21, Názov obce: Ružomberok, Dátum narodenia: 17.03.1977

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.3.2003 podľa § 105 a nasl. Zák.č.513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1