Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011388

OBCHODNÉ MENO: AK TRADE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2495/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Somolického 6, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 

IČO: 31 624 685

DEŇ ZÁPISU: 23.02.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod s rozličným tovarom mimo koncesií a drahých kovov

2. - veľkoobchod s rozličným tovarom mimo koncesií a drahých kovov

3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. - pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava

5. - vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy

6. - odťahová služba

7. prenájom hnuteľných vecí

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. prípravné práce k realizácii stavby

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. prevádzkovanie športových zariadení

13. čistiace a upratovacie služby

14. prevádzkovanie čistiarne a práčovne

15. služby súvisiace so skrášľovaním tela

16. reklamné a marketingové služby

17. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

18. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

19. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

20. prevádzkovanie autoumyvárne

21. zasielateľstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Klimas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Somolického 6, Názov obce: Turčianske Teplice, Dátum narodenia: 12.07.1965

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Klimas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Somolického 6, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 , Dátum narodenia: 12.07.1965

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.2.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6896

2. Zapisuje sa Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. z 28.6.1995.

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.12.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve

4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10. 2. 1997 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.7.1998 bol schválený dodatok č. 4/ k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1