Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011400

OBCHODNÉ MENO: CPress Media, a.s. v likvidácii

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10718/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murgašova 2/243, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 45 842 825

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2010

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. počítačové služby

5. reklamné a marketingové služby

6. vydavateľská činnosť

7. prieskum trhu a verejnej mienky

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Michal Maruška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rádek 507/39, Názov obce: Láb, PSČ: 900 67 , Dátum narodenia: 19.04.1982, Deň vzniku funkcie: 01.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Marek Václavík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 08.01.1971, Deň vzniku funkcie: 08.10.2010

Meno a priezvisko: Ing. Renáta Dubcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 18, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , Dátum narodenia: 08.12.1977, Deň vzniku funkcie: 08.10.2010

Meno a priezvisko: Ing. Karol Gogolák, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozvodná 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 01.10.1972, Deň vzniku funkcie: 08.10.2010

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Ringier Slovakia Media s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 53 708 792

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 29.05.2014

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Peter Hollý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 98, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 10.12.1975, Deň vzniku funkcie: 06.07.2017

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1