Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R011381

OBCHODNÉ MENO: Galaxy Advanced Technologies s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 81181/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 21A, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 

IČO: 55 143 962

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. Textilná výroba

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Administratívne služby

8. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

10. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Vedenie účtovníctva

19. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

20. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

22. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

23. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

24. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

25. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

26. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

28. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

29. Výroba sviečok a tieniacej techniky

30. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

31. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

32. Sťahovacie služby

33. Poskytovanie služieb osobného charakteru

34. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

35. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

36. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

37. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

38. Faktoring a forfaiting

39. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

40. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

41. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

42. Fotografické služby

43. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

44. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

45. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

46. Výroba nápojov

47. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

48. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

49. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ladislav Bíro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 21A, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 18.01.1989, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Meno a priezvisko: Marián Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Goliana 1517/6, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 06.03.1980, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ za spoločnosť koná, vlastnoručne podpisuje a navonok ju reprezentuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Bíro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 21A, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 18.01.1989

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marián Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Goliana 1517/6, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 06.03.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1