Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R011384

OBCHODNÉ MENO: LaSky s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 81182/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavisko 1846/12, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 

IČO: 55 162 304

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Administratívne služby

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Ladislav Škyvra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urxova 4, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 05.11.1985, Deň vzniku funkcie: 18.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Ladislav Škyvra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urxova 4, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 05.11.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1