Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011617

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Eleveo a.s., organizačná zložka Slovensko

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 820/V

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 19, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 51 238 411

DEŇ ZÁPISU: 02.12.2017

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

8. Prenájom hnuteľných vecí

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Marcel Stephan Westerbeek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bílková 861/14, Názov obce: Stare Mesto Praha 1, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.12.1964, Deň vzniku funkcie: 02.12.2017

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Za organizačnú zložku koná samostatne v rozsahu jej činnosti.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Eleveo a.s.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karolinská 650/1, Názov obce: Karlín, Praha 1, PSČ: 18600 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: akciová společnost, která vznikla v súlade so zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: vedená u Městského soudu v Praze Číslo zápisu: č. B 22865

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Marcel Stephan Westerbeek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bílková 861/14, Názov obce: Staré Město, Praha 1, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.12.1964, Deň vzniku funkcie: 02.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupuje statutární ředitel

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1