Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011662

OBCHODNÉ MENO: LITEM družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 1506/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Werferova 6, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 53 347 544

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2021

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Čistiace a upratovacie služby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Vedenie účtovníctva

14. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť

15. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

16. Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby

17. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

18. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

19. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

20. Výroba potravinárskych výrobkov

21. Výroba nápojov

22. Textilná výroba

23. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

24. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

25. Výroba bižutérie a suvenírov

26. Výroba hračiek a hier

27. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

28. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

29. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

Meno a priezvisko: Oto Peťura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krčava 60, Názov obce: Krčava, PSČ: 072 51 , Dátum narodenia: 23.08.1964, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021

Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná predseda družstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

  1,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1