Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011722

OBCHODNÉ MENO: VAKERT Services, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21442/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 82/B, Názov obce: Košice, PSČ: 040 17 

IČO: 43 982 522

DEŇ ZÁPISU: 14.03.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. počítačové služby

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. vydavateľská činnosť

8. finančný leasing

9. poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky

10. faktoring a forfaiting

11. vedenie účtovníctva

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. prenájom hnuteľných vecí

14. administratívne služby

15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

17. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Eliaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pasienková 92/6, Názov obce: Košice, PSČ: 040 18 , Dátum narodenia: 25.04.1973, Deň vzniku funkcie: 14.03.2008

Meno a priezvisko: Mgr. Imrich Bugár, Bydlisko: Názov obce: Turňa nad Bodvou 535, PSČ: 044 02 , Dátum narodenia: 24.10.1977, Deň vzniku funkcie: 14.03.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: VAKERT Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezdédi út 6, Názov obce: Tuzsér, PSČ: 4623 , Štát: Maďarsko , Iné identifikačné číslo: 15-09-066935

Výška vkladu: 4 648,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 648,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Imrich Bugár, Bydlisko: Názov obce: Turňa nad Bodvou 535, PSČ: 044 02 , Dátum narodenia: 24.10.1977

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1