Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011724

OBCHODNÉ MENO: VESTE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32391/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 6116/10, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 47 164 328

DEŇ ZÁPISU: 23.05.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Vykonávanie odťahovej služby

11. Sťahovacie služby

12. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

13. Kuriérske služby

14. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

15. Prevádzkovanie výdajne stravy

16. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

17. Počítačové služby

18. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. Finančný leasing

20. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

22. Faktoring a forfaiting

23. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

24. Prenájom hnuteľných vecí

25. Administratívne služby

26. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

27. Vedenie účtovníctva

28. Čistiace a upratovacie služby

29. Prieskum trhu a verejnej mienky

30. Donášková služba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Sinérý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 802/79, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 27.08.1977, Deň vzniku funkcie: 23.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Sinérý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 802/79, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 27.08.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1