Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011721

OBCHODNÉ MENO: V.P.O. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12680/V

SÍDLO:  Názov obce: Opiná 47, PSČ: 044 47 

IČO: 36 208 639

DEŇ ZÁPISU: 01.08.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zemné, kopáčske a búracie práce

2. montáž lešenia

3. prenájom lešenia, strojov a prístrojov

4. čistiace a upratovacie práce

5. veľkoobchod a maloobchod s potravinami, ovocím, zeleninou, zemiakmi, nápojmi, tabakom, tabakovými výrobkami, mäsom a mäsovými výrobkami, hydinou, tovarom pre domácnosť, textilom, odevami, obuvou, porcelánom, sklenenými výrobkami, náterovými hmotami, čistiacimi a pracími prostriedkami, kozmetickými výrobkami, drogériou, kovmi a kovovými rudami, drevom a stavebnými materiálmi, železiarskym tovarom, strojmi a technickými potrebami, stavebnými strojmi, papierenským tovarom, kancelárskymi strojmi a zariadením, mliekárenskými výrobkami

6. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností

7. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb a kultúry

8. sprostredkovanie obchodu a služieb

9. povrchové úpravy kovov-tryskanie, metalizácie, nátery

10. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál s kapacitou do 8 miest

11. predaj nápojov na priamu konzumáciu

12. cestná nákladná doprava

13. faktoring a forfaiting

14. úprava parkov a zelene, kosenie trávy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Renáta Jenčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aténska 20, Názov obce: Košice - mestská časť Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 15.03.1967, Deň vzniku funkcie: 25.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Pavlík, Bydlisko: Názov obce: Opiná 47, PSČ: 044 47 , Dátum narodenia: 03.05.1965

Výška vkladu: 6 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 650,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.3.2001 podľa zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 21.2.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1