Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011720

OBCHODNÉ MENO: V.I. - TOM., spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9869/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Hanulu 841/51, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 36 179 141

DEŇ ZÁPISU: 25.11.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. strážna služba v rozsahu: - ochrana majetku na verejne prístupnom mieste - ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste - ochrana osoby - ochrana majetku a osoby pri preprave - ochrana prepravy majetku a osoby - zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb - prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta - vypracúvanie plánu ochrany

3. chov vybraných druhov zvierat

4. chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi

5. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

6. výroba kŕmnych zmesí

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie

10. kuriérske služby

11. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Tomaščík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Matušku 2303/2, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 10.04.1961, Deň vzniku funkcie: 13.09.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Tomaščík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Matušku 2303/2, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 10.04.1961

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.10.1997 podľa zákona č. 513/91 Zb.

2. I. dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.4.1998.

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1998 a dodatok č. 3 zo dňa 14.9.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.

4. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.11.1999.

5. Dodatok č. V. k spoločenskej zmluve zo dňa 28.4.2000.

6. Dodatok č. VII k spoločenskej zmluve zo dňa 5.6.2001.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1