Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011709

OBCHODNÉ MENO: STAVING, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 8019/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fábryho 30, Názov obce: Košice

IČO: 31 729 258

DEŇ ZÁPISU: 17.06.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie v oblasti obchodu a stavebníctva

2. - sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností

3. - veľkoobchodná činnosť: potraviny, poľnohospodárske výrobky

4. - vykonávanie inžinierskych stavieb

5. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb, priemyselných stavieb

6. - rekonštrukcia a modernizácia stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Spišák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fábryho 30, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 13.03.1954

Meno a priezvisko: Ing. Mária Tkáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 15, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 22.10.1953

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Spišák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fábryho 30, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 13.03.1954

Výška vkladu: 2 489,543916 EUR, Rozsah splatenia: 2 489,543916 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Mária Tkáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 15, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 22.10.1953

Výška vkladu: 2 157,604727 EUR, Rozsah splatenia: 2 157,604727 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Vozárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fábryho 24, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 19.04.1955

Výška vkladu: 2 157,604727 EUR, Rozsah splatenia: 2 157,604727 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 804,753370 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.5.1996 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 10.12.1996.

3. Dodatok k spol. zmluve z 1.7.1998. Spol. zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1