Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011715

OBCHODNÉ MENO: Tlačiareň Sedlák s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11814/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duklianska cesta 3, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 36 200 247

DEŇ ZÁPISU: 14.08.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba tlačív, brožúr, hospodárskych a reklamných tlačovín, novín, časopisov, kníh, periodických a neperiodických publikácií

2. sieťotlač-potlač predmetov

3. veľkoobchod a maloobchod s papierom a polygrafickými materiálmi a surovinami, polygrafickými strojmi a prístrojmi

4. sprostredkovanie v obchode, výrobe a službách

5. podnikateľské poradenstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marianna Sedláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odborárov 576/21, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 07.02.1956, Deň vzniku funkcie: 01.12.2009

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Sedlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belániková 3574/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 21.04.1982, Deň vzniku funkcie: 01.12.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marianna Sedláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odborárov 576/21, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 07.02.1956

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Sedlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belániková 3574/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 21.04.1982

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.7.2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák.č. 11/98 Z.z.

2. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1