Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011710

OBCHODNÉ MENO: STS Obsluha, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28977/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvonárska 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 46 456 953

DEŇ ZÁPISU: 04.01.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

3. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. vedenie účtovníctva

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. prenájom hnuteľných vecí

10. faktoring a forfaiting

11. finančný leasing

12. reklamné a marketingové služby

13. administratívne služby

14. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

15. výroba biopalív

16. prípravné práce k realizácii stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Pavol Pancurák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 11, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 20.03.1973, Deň vzniku funkcie: 04.01.2012

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Kozmon, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 31, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 25.11.1969, Deň vzniku funkcie: 04.01.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Pancurák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 11, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 20.03.1973

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: DENTRONI LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrysorogiatissis & Kolokotroni 3040, Názov obce: Limassol, Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: H.E. 251 075

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1