Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011713

OBCHODNÉ MENO: TERRA GPR, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50257/V

SÍDLO:  Názov obce: Háj 40, PSČ: 044 02 

IČO: 53 418 735

DEŇ ZÁPISU: 14.11.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. geodetické a kartografické činnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

7. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

8. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Terray, Bydlisko: Názov obce: Háj 40, PSČ: 044 02 , Dátum narodenia: 25.08.1964, Deň vzniku funkcie: 14.11.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Terray, Bydlisko: Názov obce: Háj 40, PSČ: 044 02 , Dátum narodenia: 25.08.1964

Výška vkladu: 6 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Gajdoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 5025/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 10.01.1979

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SK GEODETI, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , IČO 35 971 525

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1