Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011711

OBCHODNÉ MENO: TATRAKON PLUS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36612/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica sv. Ladislava 120/108, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14 

IČO: 47 988 851

DEŇ ZÁPISU: 06.12.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. čistiace a upratovacie služby

4. administratívne služby

5. vedenie účtovníctva

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

9. prípravé práce k realizácii stavby

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

12. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

13. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

14. prenájom hnuteľných vecí

15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. vnútroštátna nákladná cestná doprava

17. medzinárodná nákladná cestná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Forgáčová, Bydlisko: Názov obce: Boliarov 78, PSČ: 044 47 , Dátum narodenia: 09.01.1981, Deň vzniku funkcie: 06.12.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Forgáčová, Bydlisko: Názov obce: Boliarov 78, PSČ: 044 47 , Dátum narodenia: 09.01.1981

Výška vkladu:  300 000,000000 EUR (Nepeňažný vklad), Rozsah splatenia:  300 000,000000 EUR

Výška vkladu:  100 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  100 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   400 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   400 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1