Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011707

OBCHODNÉ MENO: Spišské Rancho Paradise, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54916/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galova 196/78, Názov obce: Spišské Podhradie, PSČ: 053 04 

IČO: 54 823 676

DEŇ ZÁPISU: 03.09.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Chov vybraných druhov zvierat

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

4. Výroba potravinárskych výrobkov

5. Výroba kŕmnych zmesí

6. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Kuriérske služby

15. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

16. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. Prevádzkovanie výdajne stravy

19. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

20. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

21. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

22. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

23. Prenájom hnuteľných vecí

24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Manikúra

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vladimír Zelený, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starý Jarok 621/31, Názov obce: Spišské Podhradie, PSČ: 053 04 , Dátum narodenia: 07.04.1982, Deň vzniku funkcie: 03.09.2022

Meno a priezvisko: Ewa Anna Strumińska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Dambonia 3C/2, Názov obce: Opole, PSČ: 45-861 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 11.03.1981, Deň vzniku funkcie: 03.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Zelený, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starý Jarok 621/31, Názov obce: Spišské Podhradie, PSČ: 053 04 , Dátum narodenia: 07.04.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ewa Anna Strumińska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Dambonia 3C/2, Názov obce: Opole, PSČ: 45-861 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 11.03.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1