Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011698

OBCHODNÉ MENO: ROPA, EKOLÓGIA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13481/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kovaľská 2E, Názov obce: Košice, PSČ: 040 15 

IČO: 36 216 216

DEŇ ZÁPISU: 18.09.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. čistiace práce

2. servis a opravy skladovacích nádrží a ich príslušenstva

3. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

7. demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu

8. maliarske a natieračské práce

9. upratovacie práce

10. montáž a zváranie plastových fólií

11. zváračské a paličské práce, mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe

12. nakladanie s nebezpečným odpadom

13. vykonávanie skúšok tesnosti skladovacích nádrží

14. zámočnícke práce

15. výsadba, úprava a udržiavanie zelene

16. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

17. kosenie trávnatých porastov mimo lesných plôch

18. opiľovanie a približovanie dreva

19. výrub stromov a kríkov mimo lesných plôch

20. hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

21. prenájom, požičiavanie a vypožičiavanie hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

22. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

23. skladovanie - neverejné

24. vydavateľská činnosť

25. prekladateľské a tlmočnícke služby

26. administratívne práce

27. inžinierska činnosť

28. montáž sadrokartónu - sadrokartónové priečky, podhľady

29. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

30. prevádzka športových zariadení

31. prevádzka zábavných zariadení

32. organizovanie spoločenských a športových podujatí

33. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

34. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

35. prípravné práce k realizácii stavby

36. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

37. opravy vyhradených technických zariadení elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hodorovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovníková 9, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12 , Dátum narodenia: 30.09.1973, Deň vzniku funkcie: 18.09.2002

Meno a priezvisko: Juraj Balog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budapeštianska 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 16.06.1972, Deň vzniku funkcie: 18.09.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú za spoločnosť samostatne, a to spôsobom, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hodorovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovníková 9, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12 , Dátum narodenia: 30.09.1973

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Juraj Balog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budapeštianska 2432/8, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 16.06.1972

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.8.2002 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zákona č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1