Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011703

OBCHODNÉ MENO: SIDE Spiš, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29661/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Wolkera 2412/26, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 46 615 849

DEŇ ZÁPISU: 05.04.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve

3. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

10. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

12. ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností

13. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. prevádzkovanie výdajne stravy

15. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Matúš Prachnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Wolkera 2412/26, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 14.05.1975, Deň vzniku funkcie: 05.04.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Matúš Prachnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Wolkera 2412/26, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 14.05.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1