Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011704

OBCHODNÉ MENO: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29117/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovská 87/1414, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 

IČO: 46 512 250

DEŇ ZÁPISU: 25.01.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

7. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

8. výroba plastov v primárnej forme

9. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

10. čistiace a upratovacie služby

11. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

12. reklamné a marketingové služby

13. prenájom hnuteľných vecí

14. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Emília Žeňuchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovce 126, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 04.07.1963, Deň vzniku funkcie: 25.01.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Žeňuch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovce 95, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 18.03.1987, Deň vzniku funkcie: 23.01.2013

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Pri písomných právnych úkonoch podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Emília Žeňuchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovce 126, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 04.07.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1