Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011702

OBCHODNÉ MENO: SEO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21038/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukureštská 2555/25, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 

IČO: 43 904 351

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na zmluvnom základe

2. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

3. poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností

4. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

5. marketing a manažment

6. automatizované spracovanie dát

7. správa počítačových sietí

8. vedenie účtovníctva

9. fotografické služby

10. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

13. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

14. sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností

15. ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo

16. vydavateľská činnosť

17. organizovanie kurzov, školení a seminárov

18. verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Eva Tunegová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukurešťská 25, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 29.08.1960, Deň vzniku funkcie: 12.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Eva Tunegová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukurešťská 25, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 29.08.1960

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1