Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011705

OBCHODNÉ MENO: SLOVAKIA TREND, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1433/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovská 62, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 

IČO: 31 652 395

DEŇ ZÁPISU: 14.05.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba výrobkov z dreva a z plastov a ich predaj

2. veľkoobchod s poľnohosp. základ. produktami a živými zvieratami, obilím, osivom, krmivom, kožkami, kožami, potravinami, nápojmi, tabakom, ovocím, zeleninou, vajciami, olejom, tukmi, mäsom, mäs. a ml. výrobkami, textilom, odevami, tovarom pre domácnosť, obuvou, elektro a príslušenstvom, porcel. a skl. výrobkami, tapetami, kozmetikou, lak. náter. a čistiacimi prostriedkami, farmac. výrobkami a rôznymi výrobkami pre občanov, drevom, kovmi, kov. rudami, stav. materiálom, železiar. tovarom, inštalatérskymi a vykur. zariadeniami, poľnohospod. strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt., stavebnými a inými strojmi, pevnými, tekutými a plyn. palivami

3. maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu reg. veľkoobchodu

4. sprostredkovanie obchodu v rozsahu reg. veľkoobchodu, rozšírené o tech. chemikálie /vrátane herbicídov a min. hnojív/

5. maloobchod s potravinami, zeleninou, tovarom pre domácnosť, porcelánom, čistiacimi prostriedkami, lakmi, železiarskym tovarom a náradím

6. upratovacie čistiace práce

7. výroba, oprava a údržba železničných vozňov

8. zváračské práce

9. mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe

10. výroba kovových konštrukcií a ich častí

11. výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Žeňuch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovce 126, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 22.12.1955, Deň vzniku funkcie: 14.05.1992

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Žeňuch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovce 126, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 22.12.1955

Výška vkladu:  331 940,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  331 940,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   331 940,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   331 940,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Dňa 06.12.2012 uzatvorila spoločnosť SLOVAKIA TREND, s.r.o., so sídlom Michalovská 62, 073 01 Sobrance, IČO: 31 652 395 ako predávajúci so spoločnosťou SLOVAKIA TREND EXPORT- IMPORT, s.r.o., so sídlom Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, IČO: 46 512 250 ako kupujúcim Zmluvu o predaji časti podniku v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva o predaji časti podniku nadobudla účinnosť 01.01.2013.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou 10.4.14992, uzavretou podľa zák.č. 513/1991 Zb.

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.12.1994.

3. Dodatok č. 2 k spol. zmluve zo dňa 15.7.1998. Spol. zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.

4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 17. 4. 2000.

5. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.8.2001.

6. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.5.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.5.2002.

7. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.6.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1