Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011696

OBCHODNÉ MENO: REGIA TT, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4158/V

SÍDLO:  Názov obce: Orechová 89, PSČ: 072 51 

IČO: 31 684 734

DEŇ ZÁPISU: 03.02.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba nápojov - výroba likérov, nealkoholických nápojov

2. výroba hroznového vína

3. výroba ovocného vína

4. sprostredkovanie obchodu

5. veľkoobchodná činnosť s potravinami, nápojmi, tabakom, zeleninou, ovocím, zemiakmi, strojmi

6. maloobchod v špeciálnych predajňach s potravinami, nápojmi a tabakom

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

9. sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných živností

10. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

11. reklamné a propagačné činnosti

12. skladovanie a uskladňovanie, prevádzkovanie neverejného skladu

13. manipulácia s nákladom

14. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

15. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov a koktailov, piva, vína a destilátov

16. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

17. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťov v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

18. služby súvisiace s rastlinnou výrobou - služby spojené s výsadbou viniča, osadzovanie podporných konštrukcií a drôtenky pre vinič

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Michálek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 1, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 07.07.1965, Deň vzniku funkcie: 03.02.1994

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Michálek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 1, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 07.07.1965

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.12.1993 v súlade s ust.§ 105 a násl. zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.6.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1