Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011695

OBCHODNÉ MENO: REGIA Orechová, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11943/V

SÍDLO:  Názov obce: Orechová 86, PSČ: 072 51 

IČO: 36 201 588

DEŇ ZÁPISU: 18.10.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností

2. prenájom strojov a prístrojov

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb

4. nájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

5. miesto uloženia pre písomností nearchívnej povahy

6. factoring, forfaiting

7. organizácia odborných školení

8. činnosť realitnej kancelárie, nákup a predaj nehnuteľností

9. leasing spojený s financovaním

10. vydávanie odborných neperiodických publikácií v rozsahu voľných živností

11. skladovanie

12. reklamné činnosti

13. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva

14. spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny

15. výroba ovocných a zeleninových nápojov

16. výroba hroznového vína

17. výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov

18. prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom

19. maloobchodný predaj pohonných hmôt

20. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

21. predaj na trhoch

22. maloobchod mimo riadnej predajne

23. prenájom motorových vozidiel

24. prenájom iných pozemných dopravných zariadení

25. podnikateľské poradenstvo

26. poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Michálek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 1, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 07.07.1965

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Michálek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 1, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 07.07.1965

Výška vkladu: 14 940,000000 EUR, Rozsah splatenia: 14 940,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 940,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 940,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 21.8.2000 podľa zák.č. 513/91 Zb. v platnom znení.

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21. 12. 2000.

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 19. 3. 2001.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1