Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011693

OBCHODNÉ MENO: PŠP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13808/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 1, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 36 569 305

DEŇ ZÁPISU: 12.03.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná činnosť-veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností

2. sprostredkovateľská činnosť /obchod, výroba, služby/ v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie dopravy /služby dopravnej agentúry/

4. prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov, zariadení, náradia

5. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

6. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

7. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

8. výroba a miešanie krycích materiálov

9. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)

10. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

11. vypracovanie dokumentácie a projetku jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Pešta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 40A/6351, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 19.08.1973, Deň vzniku funkcie: 12.03.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Pešta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 40A/6351, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 19.08.1973

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 73/2003, Nz 13221/2003 zo dňa 24.2.2003 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1