Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011692

OBCHODNÉ MENO: PSS Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50791/V

SÍDLO:  Názov obce: Svinica 274, PSČ: 044 45 

IČO: 50 632 701

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

4. Počítačové služby

5. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Činnosť informačných kamcelárii

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Sťahovacie služby

15. Administratívne služby

16. Reklamné a marketingové služby

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

19. Faktoring a forfaiting

20. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

21. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

22. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

23. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

24. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

25. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

27. Kuriérske služby

28. Finančný lízing

29. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ladislav Hudák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kokšov - Bakša 259, Názov obce: Kokšov - Bakša, PSČ: 044 13 , Dátum narodenia: 31.10.1992, Deň vzniku funkcie: 01.03.2017

Meno a priezvisko: Jozef Kirňak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladomirov 66, Názov obce: Ladomirov, PSČ: 067 71 , Dátum narodenia: 19.03.1978, Deň vzniku funkcie: 02.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov, ktorí konajú v jej mene navonok voči tretím osobám tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Hudák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kokšov-Bakša 259, Názov obce: Kokšov - Bakša, PSČ: 044 13 , Dátum narodenia: 31.10.1992

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Kirňak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladomirov 66, Názov obce: Ladomirov, PSČ: 067 71 , Dátum narodenia: 19.03.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.11.2016 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1