Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011684

OBCHODNÉ MENO: Planet trade s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38467/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 3/6, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 50 153 994

DEŇ ZÁPISU: 03.02.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

2. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

3. Prevádzkovanie športových zariadení

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

10. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Gočik, Bydlisko: Názov obce: Šarišské Bohdanovce 338, PSČ: 082 05 , Dátum narodenia: 19.03.1988, Deň vzniku funkcie: 03.02.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Gočik, Bydlisko: Názov obce: Šarišské Bohdanovce 338, PSČ: 082 05 , Dátum narodenia: 19.03.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1