Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011677

OBCHODNÉ MENO: Novitius s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48989/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Modranská 1789/1, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18 

IČO: 53 087 241

DEŇ ZÁPISU: 30.05.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Administratívne služby

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Vedenie účtovníctva

16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Fotografické služby

18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

19. Prípravné práce k realizácii stavby

20. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

21. Chov vybraných druhov zvierat

22. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

23. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

24. Kuriérske služby

25. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

26. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Matej Palai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Modranská 1789/1, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18 , Dátum narodenia: 31.05.1982, Deň vzniku funkcie: 30.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Matej Palai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Modranská 1789/1, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18 , Dátum narodenia: 31.05.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1