Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011683

OBCHODNÉ MENO: PETAX SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21464/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 99, Názov obce: Vyšná Myšľa, PSČ: 044 15 

IČO: 44 059 396

DEŇ ZÁPISU: 18.03.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom hnuteľných vecí

3. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. čistiace a upratovacie služby

6. faktoring a forfaiting

7. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. prípravné práce k realizácii stavby

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Petro Yanchiy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 99, Názov obce: Vyšná Myšľa, PSČ: 044 15 , Dátum narodenia: 29.12.1970, Deň vzniku funkcie: 30.11.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Petro Yanchiy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 99, Názov obce: Vyšná Myšľa, PSČ: 044 15 , Dátum narodenia: 29.12.1970

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1