Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011682

OBCHODNÉ MENO: Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13591/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 126, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 

IČO: 36 217 263

DEŇ ZÁPISU: 07.11.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

2. maloobchod a veľkoobchod v sortimente pekárenské výrobky, cukrárenské výrobky, potraviny, ovocie, zelenina, mäsové výrobky, drogéria, zemiakové lupienky

3. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. zámočníctvo

5. kovoobrábanie

6. výroba jednoduchých výrobkov z dreva

7. vnútroštátna nákladná cestná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mikuláš Vansáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová 1203/26, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , Dátum narodenia: 09.12.1958, Deň vzniku funkcie: 07.11.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mikuláš Vansáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová 1203/26, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , Dátum narodenia: 09.12.1958

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 944/2002, Nz 952/2002 zo dňa 4.10.2002 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1