Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011668

OBCHODNÉ MENO: MAPA Finance s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55396/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko 768/6, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14 

IČO: 55 030 530

DEŇ ZÁPISU: 10.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Podriadený finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Palenčár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 324/28, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14 , Dátum narodenia: 09.07.1988, Deň vzniku funkcie: 10.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov spoločnosti koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Palenčár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 324/28, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14 , Dátum narodenia: 09.07.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1