Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011671

OBCHODNÉ MENO: MiDa tlačiareň, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4954/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará cesta 6, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 31 693 571

DEŇ ZÁPISU: 27.07.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná činnosť v odbore: potraviny, pochutiny, tabakové výrobky, poľnohospodárske výrobky, drogéria, klenoty, papier, školské potreby, domáce potreby, drobný tovar, stroje a strojové zariadenia, motorové vozidlá a dopravné zariadenia, elektro spotrebiče, železiarsky tovar, drevárske výrobky, nábytok, stavebniny, drevo, kovy, rudy, koža, bavlna, chemické soli, vlna, buničina, ropa, ropné výrobky, palivá, chemické výrobky, zdravotnícky materiál

2. veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami

3. konzultačno-poradenské služby v obchodnej činnosti

4. služby polygrafického priemyslu - vysekávanie krčkov a etikiet

5. tlač tlačív

6. predaj tlačív, rozmnožovanie a technická úprava

7. prostredkovanie nákupu a predaja polygrafických surovín a materiálov

8. maliarske a natieračské práce

9. murárske práce

10. zámočnícke práce

11. sprostredkovanie obchodu a služieb

12. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu

13. cestná nákladná doprava

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. prenájom hnuteľných vecí

16. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Iveta Kubíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovany 141, Názov obce: Markušovce, PSČ: 053 21 , Dátum narodenia: 22.09.1958, Deň vzniku funkcie: 10.12.2018

Meno a priezvisko: Rudolfa Kubíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovany 141, Názov obce: Markušovce, PSČ: 053 21 , Dátum narodenia: 05.04.1984, Deň vzniku funkcie: 17.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Iveta Kubíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovany 141, Názov obce: Markušovce, PSČ: 053 21 , Dátum narodenia: 22.09.1958

Výška vkladu: 2 988,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 988,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Milan Kubík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovany 141, Názov obce: Markušovce, PSČ: 053 21 , Dátum narodenia: 27.07.1954

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Rudolfa Kubíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovany 141, Názov obce: Markušovce, PSČ: 053 21 , Dátum narodenia: 05.04.1984

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vratko Kubík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovany 141, Názov obce: Markušovce, PSČ: 053 21 , Dátum narodenia: 10.10.1978

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.8.1996.

2. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 72/97, Nz 72/97 zo dňa 14.2.1997.

3. Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 19. 2. 1998.

4. Dodatok č.4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 382/98, Nz 381/98 zo dňa 26.6.1998 napísaná v Spišskej Novej Vsi podľa z.č. 11/98 Z.z.

5. Dodatok č.5 k zakladateľskej listine zo dňa 7.7.1998.

6. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.4.1999.

7. Dodatok č.7 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1