Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011672

OBCHODNÉ MENO: MIESFERA CONSULT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27068/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiskrova 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 45 948 551

DEŇ ZÁPISU: 04.02.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. reklamné a marketingové služby

3. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. vydavateľská činnosť

5. prekladateľské a tlmočnícke služby (anglický jazyk)

6. posudzovanie vplyvov na životné prostredie

7. prenájom hnuteľných vecí

8. prenájom nehuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

11. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

15. prieskum trhu a verejnej mienky

16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. počítačové služby

18. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Magdalena Vodzinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiskrova 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 12.04.1950, Deň vzniku funkcie: 04.02.2011

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimíra Vodzinská, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiskrova 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 21.02.1979, Deň vzniku funkcie: 04.02.2011, Deň zániku funkcie: 06.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Magdaléna Vodzinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiskrova 8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 12.04.1950

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1