Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011675

OBCHODNÉ MENO: Môj veterinár s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38614/V

SÍDLO:  Názov obce: Kysak 327, PSČ: 044 81 

IČO: 50 184 296

DEŇ ZÁPISU: 23.02.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. reklamné a marketingové služby

6. administratívne služby

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. počítačové služby

11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. prípravné práce k realizácii stavby

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. sťahovacie služby

16. čistiace a upratovacie služby

17. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. prenájom hnuteľných vecí

20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

21. prieskum trhu a verejnej mienky

22. vedenie účtovníctva

23. služby požičovní

24. kuriérske služby

25. služby verejných nosičov a poslov

26. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

27. prevádzkovanie športových zariadení

28. vydavateľská činnosť

29. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

30. skladovanie a uskladňovanie

31. vykonávanie veterinárnej činnosti

32. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

33. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MVDr. Katarína Dudriková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekinská 2540/10, Názov obce: Košice - mestská časť Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 11.12.1983, Deň vzniku funkcie: 23.02.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: v mene spoločnosti koná konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MVDr. Katarína Dudriková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekinská 2540/10, Názov obce: Košice - mestská časť Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 11.12.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1