Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011666

OBCHODNÉ MENO: MADO SLOVAKIA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43705/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jahodná 520/5, Názov obce: Strážske, PSČ: 072 22 

IČO: 51 666 308

DEŇ ZÁPISU: 14.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Čistiace a upratovacie služby

6. Reklamné a marketingové služby

7. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

8. Prevádzkovanie športových zariadení

9. Počítačové služby

10. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Donič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jahodná 520/5, Názov obce: Strážske, PSČ: 072 22 , Dátum narodenia: 17.02.1972, Deň vzniku funkcie: 14.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Donič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jahodná 520/5, Názov obce: Strážske, PSČ: 072 22 , Dátum narodenia: 17.02.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1