Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011658

OBCHODNÉ MENO: KOTORA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16683/V

SÍDLO:  Názov obce: Kaluža 137, PSČ: 072 36 

IČO: 36 594 253

DEŇ ZÁPISU: 28.05.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná činnosť - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností

2. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností

3. výroba výrobkov z dreva okrem stolárskych a tesárskych výrobkov

4. sprostredkovanie v oblasti dopravy - služba dopravnej agentúry

5. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov

6. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

7. predaj nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

8. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

9. vnútroštátna nákladná cestná doprava

10. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Albert Kotora, Bydlisko: Názov obce: Kaluža 80, PSČ: 072 36 , Dátum narodenia: 09.06.1961, Deň vzniku funkcie: 28.05.2005

Meno a priezvisko: Mark Sadvari, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Ivana Franka 131, Názov obce: Mukachevo, PSČ: 89600 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 08.04.2002, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Meno a priezvisko: Daniel Sadvari, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Ivana Franka 131, Názov obce: Mukachevo, PSČ: 89600 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 30.05.2003, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viktor Sadvari, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Denisa Kiselyova 10, Názov obce: Mukachevo, PSČ: 89600 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 04.11.1988

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mark Sadvari, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Ivana Franka 131, Názov obce: Mukachevo, PSČ: 89600 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 08.04.2002

Výška vkladu: 22 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 22 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Daniel Sadvari, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Ivana Franka 131, Názov obce: Mukachevo, PSČ: 89600 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 30.05.2003

Výška vkladu: 22 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 22 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  60 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  60 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1