Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011663

OBCHODNÉ MENO: LUNA s.r.o. Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9834/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toryská č.8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 178 748

DEŇ ZÁPISU: 06.11.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná činnosť: potraviny, potravinárske polotovary a výrobky, ovocie, zelenina, mrazené potraviny, mrazené ovocie, zelenina, cigarety, tabakové výrobky, nerastné suroviny, hutný materiál a výrobky, drevo, výrobky z dreva, celulóza, stavebný materiál, nábytok, sklo, keramika, kameň, polygrafické výrobky, odevy, textil, obuv, kožená galantéria, ropné produkty, syntetické vlákna, farby, priemyselné hnojivá, strojárenské a elektrotechnické výrobky, nástroje a prístroje, výrobky z plastov, kožušiny, produkty z mora, hračky, kozmetika, pracie a čistiace prostriedky, domáce potreby, kancelárske potreby a zariadenia, železiarsky tovar, zábavná pyrotechnika, športové potreby, darčekové predmety, zdravotnícke a hygienické potreby a pomôcky, poľnohospodárske výrobky a produkty

2. sprostredkovateľská činnosť

3. sprostredkovanie dopravy

4. poradenská činnosť v oblasti obchodu a dopravy

5. prieskum trhu

6. reklamná a propagačná činnosť

7. nákup a predaj motorových vozidiel

8. prenájom, požičiavanie a leasing motorových vozidiel, priemyselného tovaru, stavebných strojov a zariadení, strojových základných prostriedkov

9. prípravné práce pre stavbu

10. demolácie a zemné práce

11. činnosť realitnej kancelárie

12. činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

13. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marián Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimkovičova 3135/13, Názov obce: Košice - sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 27.04.1971

Meno a priezvisko: Jozef Takáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 237/36, Názov obce: Geča, PSČ: 044 10 , Dátum narodenia: 13.02.1951

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať aspoň dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimkovičova 3135/13, Názov obce: Košice - Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 11.03.1987

Výška vkladu: 3 486,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 486,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Takáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 237/36, Názov obce: Geča, PSČ: 044 10 , Dátum narodenia: 13.02.1951

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marek Takáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široká 505/2A, Názov obce: Geča, PSČ: 044 10 , Dátum narodenia: 20.09.1976

Výška vkladu: 1 162,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 162,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.11.1997 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.12.1997.

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.10.2000.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1