Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011652

OBCHODNÉ MENO: KAMICO s.r.o. Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4100/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papradia 10, Názov obce: Košice - mestská časť Šebastovce, PSČ: 040 17 

IČO: 31 684 068

DEŇ ZÁPISU: 21.01.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj

2. veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami, alkoholickými nealkoholickými nápojmi, minerálnymi vodami, mäsom, mäsovými výrobkami, ovocím, zeleninou, tabakovými výrobkami, výrobkami z kože, textilu, gumy, drahých kovov, kozmetikou, čistiacimi prostriedkami,spotrebnou elektronikou, počítačmi a počítačovými systémami, strojmi a strojovými zariadeniami, technologickými zariadeniami, hutníckymi výrobkami, zo železných a neželezných kovov, nerastnými surovinami ,umelými hnojivami, nábytkom,drevom a výrobkami z dreva buničinou, papierom a výrobkami z nich, cestnými a stavebnými mechanizmami a príslušenstvom

3. nákup a predaj osobných a nákladných automobilov a príslušenstva

4. prenájom a leasing osobných a nákladných automobilov a stavebných strojov, strojného a technologického zariadenia a výpočtovej techniky

5. rozmnožovacie služby

6. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovenie programov na zákazku

7. opravy kancelárskej reprodukčnej a spotrebnej elektroniky

8. vydavateľská činnosť

9. výroba, nabíjanie akumulátorov, primárnych článkov a batérií

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, obchodu a výroby

11. poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby /mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva/

12. realitná agentúra - nákup, sprostredkovanie, predaj a prenájom nehnuteľností

13. reklamná a propagačná činnosť

14. akvizičná činnosť

15. prieskum trhu

16. faktoring a forfaiting

17. sprostredkovanie dopravy všetkého druhu

18. preklad a skladovanie tovarov

19. poradenské služby v oblasti elektrických zariadení a spracovania dát

20. požičiavanie dopravných a prepravných prostriedkov

21. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

22. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

23. oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies

24. opravy cestných motorových vozidiel

25. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Milan Gúčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečnicová 429/30, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 24.04.1967, Deň vzniku funkcie: 21.01.1994

Meno a priezvisko: Ing. Karol Daubner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aténska 2614/5, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 13.12.1965, Deň vzniku funkcie: 21.01.1994

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Milan Gúčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečnicová 429/30, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 040 20 , Dátum narodenia: 24.04.1967

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Karol Daubner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aténska 2614/5, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 13.12.1965

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.11.1993 podľaq zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16. 11.1994.

3. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve 14.8.1996.

4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.1998. Spol. zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.

5. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.1.2000.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1