Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011653

OBCHODNÉ MENO: KINETON, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18934/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Jánskeho 1, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 36 696 536

DEŇ ZÁPISU: 10.11.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

4. činnosť ekonomických a organizačných poradcov

5. vedenie účtovníctva

6. sekretárske a administratívne práce

7. leasing spojený s financovaním

8. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

9. faktoring a forfaiting

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu v rozsahu voľných živností

11. prieskum trhu a verejnej mienky

12. zásielkový predaj

13. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

14. prenájom hnuteľných vecí

15. upratovacie služby

16. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

17. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľných živností

18. organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov v rozsahu voľných živností

19. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

20. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie s odborným zameraním fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, geriatria a zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek s odborným zameraním fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Michal Mochnacký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Jánskeho 3319/6, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 27.08.1957, Deň vzniku funkcie: 10.11.2006

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Mochnacká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Jánskeho 3319/6, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 12.08.1958, Deň vzniku funkcie: 10.11.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a podpisovať tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Michal Mochnacký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Jánskeho 3319/6, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 27.08.1957

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Mochnacká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Jánskeho 3319/6, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 12.08.1958

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1