Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011655

OBCHODNÉ MENO: KOMEDIC s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31196/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľaliová 3204/4, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 46 924 639

DEŇ ZÁPISU: 08.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia v odbore všeobecný lekár pre dospelých

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. Prevádzkovanie výdajne stravy

11. Počítačové služby

12. Administratívne služby

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Vedenie účtovníctva

15. Prieskum trhu a verejnej mienky

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Obertová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrovo nábrežie 2778/15, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 20.03.1971, Deň vzniku funkcie: 08.12.2012

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Oberta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľaliová 3204/4, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 27.06.1970, Deň vzniku funkcie: 08.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne, a to tak, že k odtlačku alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Obertová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrovo nábrežie 2778/15, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 20.03.1971

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Oberta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľaliová 3204/4, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 27.06.1970

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1