Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011647

OBCHODNÉ MENO: JOVA SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27580/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 48, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 46 102 566

DEŇ ZÁPISU: 22.04.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. vedenie účtovníctva

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Valéria Garberová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladožská 1437/1, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12 , Dátum narodenia: 05.10.1969, Deň vzniku funkcie: 22.04.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti obchodnej spoločnosti podpisuje konateľ za obchodnú spoločnosť samostatne, a to tak, že k obchodnému menu obchodnej spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Valéria Garberová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladožská 1437/1, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12 , Dátum narodenia: 05.10.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1